Search

Information

Konkursy

 

KONKURS

W NASZEJ ŚWIETLICY”

1.Konkurs adresowany jest do uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu.

2. Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie rymowanki, wiersza o tematyce związanej ze świetlicą szkolną.

3.Teksty opatrzone metryczką ( imię i nazwisko autora oraz klasa) należy składać w świetlicy szkolnej do dnia16.02.2018r.

4.O wynikach zwycięzcy zostaną poinformowani i nagrodzeni –20.02.2018r.

Zapraszamy do udziału!!!

 

KONKURS

Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe”

Cele

- Rozwijanie wyobraźni twórczej.

-Propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku.

-Promowanie zachowań korzystnych dla zdrowia.

Warunki uczestnictwa w konkursie

Każdy uczestnik wykonuje prace zgodnie z tematem, dowolną techniką plastyczną w formacie A4. Prace podpisuje na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz klasą. Prace należy złożyć u nauczycieli świetlicy szkolnej do dnia 26.01.2018r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się dnia 13.02.2018r.

Zapraszamy do udziału!!!

 

Konkurs

Jesienne krajobrazy”

1. Konkurs adresowany jest do uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu.

2. Uczestnicy wykonują prace plastyczne indywidualnie, dowolną techniką, format pracy A4.

3.Teksty opatrzone metryczką ( imię i nazwisko autora oraz klasa) należy składać w świetlicy szkolnej do dnia 28.09.2017r.

4.O wynikach zwycięzcy zostaną poinformowani i nagrodzeni – 29.09.2017r.

Osoby wyróżnione:Maria Bednarska kl. 3d , Wiktor Szczytyński kl. 3a

 

Additional information