Search

Information

Wynik sprawdzianu 2015

W roku 2015 uczniowie klas szóstych po raz pierwszy pisali sprawdzian po klasie szóstej w nowej formule. Sprawdzian sprawdzał wiedzę uczniów z języka polskiego i matematyki oraz z języka angielskiego. Poniżej zamieszczamy wyniki tego sprawdzianu.

Wyniki sprawdzianu po klasie szóstej w 2015 roku.

Additional information