Search

Information

Wyniki Sprawdzianów

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ

Wyniki szkoły, gminy, województwaw poszczególnych latach w punktach

(maksymalna liczba punktów do osiągnięcia 40)

 

 

Additional information