Search

Information

Egzamin ósmoklasisty 2019

Szanowni Państwo. Drodzy Uczniowie.

Od 15 kwietnia 2019 roku przystępujemy w naszej szkole do pisania egzaminu ósmoklasisty. Egzamin przebiegał będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez CKE:

- 15 kwietnia egzamin z języka polskiego

- 16 kwietnia egzamin z matematyki

- 17 kwietnia egzamin z języka angielskiego

Wszystkie części egzaminu rozpoczną się punktualnie o godzinie 9.00. Proszę wszystkich uczniów o przyjście do szkoły na godzinę 8.15. Przypominam, że uczeń przynosi ze sobą legitymację szkolną, przybory do pisania (długopis z czarnym tuszem). W trakcie egzaminu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych.

W związku z faktem, że egzamin przebiegał będzie w trakcie trwania w szkole strajku pracowników oświaty, podczas jego organizacji będą obowiązywały dodatkowe procedury. Każde wejście i wyjście z budynku podczas trwania protestu wymaga złożenia podpisu na liście komitetu strajkowego. Dlatego każdy uczeń, który zgłosi się na egzamin musi podpisać się przed wejściem do szkoły na w/w liście.

Wszystkim ósmoklasistom życzę powodzenia na egzaminie.

                                                                     Grzegorz Kokoszka

Additional information