Search

Information

Bezpłatna oferta leczenia uzdrowiskowego

Bezpłatna oferta leczenia uzdrowiskowego dla dzieci i młodzieży

w Rymanowie Zdroju

Szanowni Rodzice,

 istnieje  możliwość bezpłatnego leczenia sanatoryjnego dzieci w Uzdrowisku Rymanów Zdrój – miejscowości o szczególnych walorach klimatycznych, gdzie jest bezpłatny dostęp do zabiegów leczniczych, specjalistycznej diagnostyki, całodobowej opieki medycznej.

Ponadto dzieci realizują tam obowiązek szkolny i mają zapewnioną opiekę pedagogiczną po zajęciach szkolnych również w okresie wakacji, ferii szkolnych, dniach wolnych od nauki. Bardzo ważny jest fakt, że pobyt - nocleg, wyżywienie, wszystkie zabiegi, jak również szkoła sanatoryjna itp. są zorganizowane w jednym budynku. Problem nieobecności w szkole z powodu choroby, poruszania się o kulach czy na wózku odpada.

Z naszych obserwacji wynika, że wielu rodziców i opiekunów nie wie co ma zrobić, aby dziecko mogło skorzystać z leczenia w sanatorium. Rodzice i opiekunowie  mają prawo żądać od lekarzy, aby ich dzieci, które często chorują np. na anginę, zapalenie ucha, oskrzeli, infekcje o podłożu alergicznym, zapalenie zatok, gardła, migdałków, na drogi moczowe, schorzenia reumatyczne, są po urazach ortopedycznych leczone były w uzdrowisku, niekiedy bezpośrednio po pobycie w szpitalu.

Załatwienie skierowania wcale nie jest skomplikowane. Wymaga to tylko dwóch wizyt u lekarza rodzinnego czy pediatry. A co najważniejsze:

Leczenie uzdrowiskowe dla dzieci i młodzieży

 w wieku od 3-18 roku życia jest bezpłatne,

refundowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Trzeba udać się do lekarza i poprosić o skierowanie dla dziecka do sanatorium w Rymanowie Zdroju. Lekarz wyśle dziecko na podstawowe badania krwi i moczu, potem wypełni wniosek.

Wypełniony formularz skierowania rodzice, czy opiekunowie  przesyłają do wojewódzkiego oddziału NFZ i czekają już tylko  na  potwierdzenie i wyznaczenie daty pobytu w sanatorium. Turnus trwa 27 dni.

 

Kontakt:

Uzdrowisko Rymanów S.A. Biuro Obsługi Kuracjusza: 13 43 57 461, 

www.uzdrowisko-rymanow.pl;

Szkoła sanatoryjna: 13 43 57 493, www.zss-rymanow.pl

STOMATOLOG

Przychodnia specjalistyczna w Tarnobrzegu mieszcząca się przy ul. Mickiewicza 34 (II piętro, gabinet 18) zaprasza dzieci i młodzież do korzystania z usług stomatologicznych. Świadczenia profilaktyczne, jak i leczenie udzielane są bezpłatnIe w ramach umowy z NFZ.

TELEFON KONTAKTOWY 15/822-73-02

Bazpieczny autobus

Bezpieczny Autobus to darmowa uruchomiona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych e-usługa, dzięki której można szybko i w łatwy sposób sprawdzić w Internecie informacje o autobusie lub autokarze, którym planowana jest wakacyjna podróż lub którym codziennie jeździmy do szkoły lub do pracy. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny autobusu na stronie serwisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl, aby uzyskać dostęp do informacji.

PROGRAM „BON RODZINNY 3+”

Prezydent Miasta Tarnobrzega dostrzegając niekorzystną sytuację demograficzną, o której świadczy niski wskaźnik dzietności, niegwarantujący zastępowalności pokoleń oraz doceniając ogromny wkład rodziców w wychowanie młodego pokolenia, w szczególności w rodzinach wielodzietnych, przygotował Program „Bon Rodzinny 3+”, który został przyjęty jednogłośnie w drodze uchwały przez Radę Miasta Tarnobrzega.

Więcej informacji na stronie MOPR

DOKUMENTY DO POBRANIA

Uchwała Nr LV/692/2014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu „Bon Rodzinny 3+” na terenie miasta Tarnobrzega

Zarządzenie Nr 157/2014 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 21 maja 2014r. w sprawie realizacji Programu „Bon Rodzinny 3+” na terenie miasta Tarnobrzega

Wniosek o wydanie „Bonu Rodzinnego 3+”.

Deklaracja przystąpienia do Programu „Bon Rodzinny 3 +”

Bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu

Na podstawie art. 14a i art. 17 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z późniejszymi zmianami) obowiązkiem gminy jest zapewnienie dzieciom, uczniom oraz uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, obwodowej szkoły podstawowej, obwodowego gimnazjum oraz w przypadku dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

 Zainteresowani rodzice składają wniosek do dyrektora placówki oświatowej, a następnie dyrektor sporządza zestawienie osób chętnych do dowozu zorganizowanego.  Wnioski będą weryfikowane zgodnie z zapisami z ustawy o systemie oświaty. Wnioski zatem mogą złożyć rodzice dzieci, dla których szkoła jest szkołą obwodową oraz spełniają warunek, że droga dziecka z domu do szkoły przekracza:

  1. 3 km – w przypadku uczniów klas I–IV szkół podstawowych,
  2. 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

W przypadku dzieci i uczniów niepełnosprawnych, jeżeli dowóz zapewniają rodzice, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna do szkoły, przedszkola lub ośrodka własnym transportem lub środkami komunikacji publicznej.

Zwrot kosztów przejazdu odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej między Prezydentem Miasta Tarnobrzega i rodzicem /prawnym opiekunem ucznia na podstawie Zarządzenia nr 385/2012 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 26 listopada. W tym przypadku rodzice sami składają wniosek do Prezydenta Miasta Tarnobrzega najlepiej do 15 sierpnia 2014r.

Additional information